אלבום המשפחות- עדת ראשון לציון

שלום וברוכים הבאים אל מערכת אלבום המשפחות. המערכת נבנתה מלכתחילה כדי לתעד את כל מי שחיו ופעלו בראשון-לציון בארבעים שנותיה הראשונות (תרמ"ב-תרפ"ב, 1922-1882), ומספרת את סיפור עשייתם במושבה הנבנית.

עם הזמן, התרחבה תקופת התיעוד בעשרים שנה והיא כוללת את כל מי שהגיע למושבה לפני שנת 1940.

אלבום המשפחות נוצר בעקבות תחקיר מעמיק, נמשך והולך, אשר מתבסס על מסמכי הארכיון ההיסטורי של מוזיאון ראשון-לציון (ראו רשימת מקורות).

את בתי האב באלבום מהווים בני הזוג שהיו הראשונים מבין בני המשפחה אשר הגיעו למושבה ואשר חיו בה לפחות שנתיים ימים. מבתי האב נגזרים ומתועדים שלושה דורות נוספים.

שלושת הדורות הראשונים מתועדים על כל פרטיהם האישיים ומהלך חייהם, וכן גם בני זוגם. הורי הדור הראשון נזכרים בשמותיהם בלבד, אלא אם הגיעו מאוחר יותר אל ראשון-לציון וחיו בה תקופת מה, או נקברו במקום. בני הדור הרביעי נזכרים אף הם – אך בשמותיהם בלבד.

אלבום המשפחות מתהווה והולך. המשך פיתוחו מתאפשר הודות לתרומתו הנדיבה של סר ארתור גילברט.

באלבום קיימים בתי אב אשר מופיעים בשלמותם. לעומתם, ישנם בתי אב שטרם הושלמו ואחרים – שעדיין חסר חומר רב לגביהם. אנו מצפים לקבל מהמבקרים באתר מידע חדש, הערות ותיקונים -ראו טופס ליצירת קשר.

באלבום שתי שיטות איתור:
א. איתור אישיות והצלבת נתונים – קבלת מסכים אישיים על כל הפרטים הביוגרפיים ומהלך החיים של כל אחד מהאישים המופיעים במערכת. ניתן לרשום את שם המשפחה ו/או השם הפרטי, המלא או החלקי, וללחוץ על חיפוש. אם השם אינו מתקבל, יש לנסות צורות כתיב נוספות שלו. אם הכתיב המדויק אינו ידוע, ניתן לקבל את רשימת כל השמות (משפחה או פרטיים) המתחילים בכל אות.

במסך האישי מופיע, נוסף על הנתונים האישיים והתמונה המודגשת במסגרת אדומה, גם "בית האב" ובו העץ המשפחתי של האישיות. בהמשך, מופיעים (אם הושלמו) מהלך החיים והעשייה של האישיות וכן תמונות ומסמכים בעלי חשיבות מיוחדת, ולעתים גם סיפורי הווי שעוברים במשפחה ואינם בבחינת מידע מתועד.

הערה: בין הפרטים הביוגרפיים במסך האישי מופיע סעיף "מקום מגורים". סעיף זה מתייחס לתקופת הזמן של ארבעים השנים הראשונות במושבה ולא לכתובת עכשווית.

הצלבת נתונים מאפשרת לקבל את רשימת האנשים הנכללים בנתון או בנתונים המבוקשים. לדוגמה, בהקלדת שנת לידה מסוימת ומקום קבורה מסוים ובלחיצה על "חיפוש", תתקבל רשימת כל האנשים השייכים לנתונים הללו.
אפשר להצליב בין כל הנתונים הרשומים. בחלק מהנתונים, קיימת רשימה שמתוכה יש לבחור את הנתון המבוקש.

ב. רשימות קבוצתיות – באלבום קיימות רשימות קבוצתיות אשר נותנות ביטוי לאירועים משמעותיים בתולדות המושבה ובהתפתחותה החל מרשימת "חברי ועד חלוצי יסוד המעלה" (הוועד שהכריז על הקמת ראשון-לציון), דרך רשימת המייסדים, ראשי המושבה/העיר, ממלאי תפקידים וקבוצות עלייה, וכלה באזרחי הכבוד של ראשון-לציון. כל רשימה כוללת מבוא קצר, תמונה או מסמך אופייניים, ורשימת שמות חברי הקבוצה.
בלחיצה על כל אחד מהשמות, יתקבל המסך האישי של האישיות, למעט אלו מהם שלא נמנו עם תושבי ראשון-לציון.

באלבום שני סוגי מקורות:
1. רשימת מקורות כללית הכוללת מקורות מהארכיון ההיסטורי והסימול שלהם, שעליהם מסתמכת כל עבודת התחקיר, וכן רשימה ביבליוגרפית.
2. רשימת מקורות ספציפית, המופיעה אצל ראשי בית האב לאחר ציוני הדרך שלהם.

עבודות שורשים
באלבום מופיעים קטעים נבחרים מעבודות שורשים של תלמידים מחטיבות הביניים בראשון-לציון. התלמידים הם צאצאים של בתי האב שמתועדים באלבום המשפחות, ועבודותיהם מהוות המשך לתיעוד הראשוני.

טופס ליצירת קשר
נשמח לקבל הערות ותיקונים לחומר הקיים וכל מידע נוסף שעדיין חסר באלבום מצאצאי בתי האב המתועדים בו.

הבהרה: החומר הכלול באלבום המשפחות הושג, בחלקו, מריאיונות שנערכו עם צאצאי המשפחות במטרה לפרסמו באלבום.
כל מי שמבקש להסיר את פרטיו מהאינטרנט, יעשה זאת באמצעות הטופס ליצירת קשר.

אלבום המשפחות הממוחשב הנו מיזם ייחודי של מוזיאון ראשון-לציון. ניתן לעשות שימוש בחומרים המופיעים באלבום עם מתן הקרדיט: אלבום המשפחות, מוזאון ראשון לציון..

יוזמה, מחקר וכתיבה: תרצה חביב-גרין