רשימת מקורות

מקורות מהארכיון

אוספים אישיים, תיקי מפתח, ארכיון המוזיאון, 2.01
גראייבסקי, פנחס בן צבי, אבני זכרון, נוסח המצבות מבית העלמין של המושבה ראשון לציון, חלק עשירי, ארכיון המוזאון, 1.02.2.5-1
חוזים וצוואות, ("ארכיון העדה"), 1.02.3
כרטיסיות חברי ה"הגנה", 2.02.33
מרשם תושבים, 1917, מצולם (המקור בגנזך המדינה), ארכיון המוזיאון, 1.02.2.1-4
מרשם תושבים,(לויטה), תרפ"ד-תרפ"ה, 1924- 1925, ארכיון המוזיאון, 1.02.2.1-5
מרשם תושבים, (לויטה), תרפ"ו-תרפ"ז,1926 -1927, ארכיון המוזיאון, 1.02.2.1-6
ספר הנולדים, תרמ"ב, (1882 – 1944), ארכיון המוזיאון, 1.02.2.3
ספר חשבונות התושבים, 1918, ארכיון המוזיאון, 1.02.4.1-8
ספר פרטיכלים , ארכיון המוזאון, 1.01.1
פנקס להפרטיכלים האחרונים וזה"ד לאסיפות הכלליות וישיבות ועד המושב, תרע"ח-תרפ"א, 1917 – 1920, ארכיון המוזיאון, 1.01.17-1
פנקס לרשימת הנפטרים במושבה, תרס"א, ארכיון המוזיאון, 1.02.2.5
פרטיכלים, 1951-1950, ארכיון המוזיאון, 1.01.40
ראיונות עם צאצאים, תיקי משפחות, "אלבום המשפחות", במוזאון
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם, (רשימת "אזרח" בעל אחוזה), תרס"א, 1901, ארכיון המוזיאון, 1.02.2.1-1
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם, תרע"א, 1911, ארכיון המוזיאון, 1.02.2.1-2
רשימת אזרחי המושבה, 1948, כרטסת על-פי "מפקד תושבים" שנערך על-ידי "מרכז השרות לעם" לקראת ההכרזה על הקמת המדינה
רשימת פועלי היקב, הארכיון הציוני
רשימת תושבים בלתי קבועים, תרע"א, 1911, ארכיון המוזיאון, 1.02.2.1-3
שכונות שיבת ציון ונוה ציון, ארכיון המוזיאון, 2.02.11
תיק הספדים. משרד המוזיאון
תיקי אתר, ארכיון המוזיאון- חדר עיון ארכיון
תיק נושא: הביל"ויים,ארכיון המוזיאון- חדר עיון ארכיון

בבליוגרפיה

אבולעפיה אביאל, דליה, יחפים על חולות הזהב, סיפורה של משפחת אבולעפיה' קווים אישיים, 2006
אביצור, שמואל' ממציאים ומאמצים, מחוללי המהפכה בדרכי הייצור בארץ, ירושלים, יד יצחק בן צבי, ירושלים, מוזיאון הארץ, תל אביב, תשמ"ו 1986
אהרונסון, רן, הקמתן וראשיתן של זכרון יעקב וראשון-לציון כמושבות חקלאיות, ירושלים: המח' לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, (עבודת מ"א), תשל"ט, 1979
איזקסון אליהו, מראה מדור הגשר, הוצ' אור, 1994
אלבום, אנשי העליה השניה, "תרבות וחינוך" הוצאת ספרים, ועדת המיפקד לעליה השניה.
אליאב, מרדכי, עורך מ. אליאב, בהשתתפות ימימה רונזטל, ספר העלייה הראשונה,ירושלים, יד בן צבי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשמ"ב
בלקינד, איתן, בנתיב הביל"ויים, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1983
בלקינד, איתן, כך זה היה סיפורו של איש נילי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1977
בלקינד איתן, ראשון לציון – המדינה בדרך למדינה, עיריית ראשון לציון, תשל"ב, 1972
בר-און מורלה, בן המאה שעברה, אוטוביוגרפיה, הוצאת כרמל, ירושלים, 2011
ברק, סמדר, חמש עטרות דר' אהרן מזי"א רופא הלשון העברית, הוצאת יד בן צבי, 2013
גדסי, נפתלי, תולדות חייו וזכרונותיו, הוצאת אפיקים, תשמ"ג.
גוברין, נורית, דבש מסלע, מחקרים וספרות ארץ ישראל, תל אביב, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשמ"ט 1989
גוטמן, יוסף, תורן, חיים, זכרונות, ירושלים, "מוטיב" בע"מ, 1974.
גולדנברג, מוסה, והקרן עודנה קיימת, פרקי זכרונות, מרחביה, ספריית פועלים/כתבים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1965
גולדנברג שרה, חוברת זכרון 1985-1902
גורן אורי, משני צדי הקריפטו, ("קריפטו"- חבוי, סודי, נסתר), 2008
גורן,נאוה, שטיין, עמנואל (מנו), (עורכים), פעם היה כאן מושב נחלת יהודה בת 100, הוצאת עיריית ראשון לציון, 2013
גיסין אריה ארקה, סיפורי מעשים, אוטוביוגרפיה, 2010
גיסין קובי, ארקה-יוסקה-ארקה, סיפורי משפחות גיסין-זינגר, הוצ' גלים, 2011
גלעדי, דן, חזרה לארץ אבותינו, ז.ד. לבונטין אלטרנטיבה יזמית למדיניות הציונית, ירושלים, המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי, 1994
גנחובסקי, דב, ספורים ירושלמיים, הוצאת כרטא
גרא, גרשון, אדמה ללא תנאי, קורות מייסדי ואדי חנין, נחלת ראובן, תל אביב – נס ציונה, בית ראשונים, 1989.
גרא, גרשון, אנשי השומר בחייהם ובמותם, יחידת המוזיאונים "בית השומר", משרד הביטחון – ההוצאה לאור (כתב-יד), 1982
גרא, גרשון, חמדת אבות, תל אביב, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1982
גראייבסקי, פנחס בן צבי, אבני זכרון, נוסח המצבות מבית העלמין של המושבה ראשון לציון, חלק עשירי, ארכיון המוזאון, 1.02.2.5-1
דוד, (סיבהי), מזל, בית אבי, הוצאת "אחיטל"
הורביץ בן זאב, גרטלה, זכרונותי מראשון-לציון, חיפה, הלבנון, שרותי הדפסה והוצאה לאור, 1973
ויצברד, אליפלט, מסכת הרופאים הראשונים בראשון-לציון, תדפיס מתוך "קורות", כרך ו', י"א-י"ב, תשל"ה
חביב, זרובבל, חיבת ציון, שיבת ציון, ראשון-לציון, הוצאת עיריית ראשון-לציון
חביב-לובמן, אברהם דב, בני דורי, ראשון-לציון, הוצאת "ידידים", תש"ו
חביב לובמן, דוד, קורות ראשון-לציון, תשל"א 1971
חביב, לובמן דב. מסיפורי הראשונים לציון, תל אביב, תרצ"ד.
חביב לובמן, דב, ראשון-לציון, תל אביב, ספרית ארץ ישראל של הקרן הקימת לישראל, הוצאת "אומנות", תרפ"ט
מאיר חובב, (עורך), ספר נחלת יהודה, נחלת יהודה, הוצאת המועצה המקומית נחלת יהודה (ליובל ה-50)
חובב, מאיר (עורך). ספר נחלת יהודה, נחלת יהודה: הוצאת המועצה המקומית נחלת-יהודה ליובל ה-50.
חורשי אריה, האחד עשר מראשון לציון, עירית ראשון-לציון/המחלקה לחינוך ולתרבות, תשכ"ט
טבעוני, שלמה. בקומה זקופה, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז 1987
טובי, יוסי, אעלה בתמר, מאה שנות עלייה והתיישבות, ירושלים, הוצאת מכון בן צבי ואגודת "אעלה בתמר", תשמ"ב
יודילוביץ, דוד, (עורך), קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל, תל אביב, הוצאת ועד התערוכה לעתונות הארצישראלית, ניסן התרצ"ו
יודילוביץ, דוד, (עורך), ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941
יערי (פולסקין), חולמים ולוחמים, פתח-תקוה, ש.ז. גיסין, 1922
כהן, טל, ראשון לציון מעצמאות לעצמאות, ירושלים,סדנא לעבודות גמר, 1987
כהן,(עראקי), שלום חבלי עליה, הוצאת המחבר, 1980
לובמן, יעקב, (עורך), מרדכי לובמן, האיש ופעלו, ליקוטים מזכרונותיו מכתביו ומאמריו, תל אביב, 1968
לונץ, אברהם משה, מורה דרך בארץ ישראל, ירושלים, תרנ"א
ליבונטין, זלמן דוד, לארץ אבותינו, לתולדות עבודת חובבי ציון משנת תרמ"ב עד שנת תרמ"ט, תל אביב, הוצאת א. איתן וס. שושני, תרפ"ד
לסקוב, שולמית, הביל"ויים, ירושלים, הספריה הציונית ע"י ההסתדרות הציונית העולמית, תשל"ט
לסקוב, שולמית, קודם כל, סיפורי ראשונים, תל אביב, משרד הביטחון, תשמ"ו 1986
מושון, לבנה, (כתיבה ועריכה), סגל-ז'מסון, ליפשה, קמטי דאגה, פרקי יומן (1920-1982), הוצאת ספרים רשפים, תל אביב,1987
מיכאלי, בן ציון, ראשי הרשויות המקומיות בישראל, חמישים שנות השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון המקומי בישראל, תשל"א, 1971
מיכלין, אמנון, מעשי רוקחים, פרקים בתולדות הרוקחות בארץ ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1999
מימון, דבורה, הבית על הגבעה, הוצאה עצמית, 1977
נאמן, רחל, יומנה של גננת ותיקה, הוצאת המחברת, תש"ך
נחמיאס, יעקב, (עורך), משפחות חקלאיות בראשון לציון, הוצאת אפי מלצר, 1999
סלושץ, נחום, (עורך), ד"ר אהרון מאיר מזי"א, פרשת חייו ופעולותיו, (קובץ החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה), ירושלים, תרצ"ה
סמילנסקי, משה, בערבה, מסדה בע"מ, תל אביב
סמילנסקי, משה, כתבי משה סמילנסקי, הוצאת התאחדות האיכרים בארץ ישראל, תרצ"ד
סמילנסקי, משה, משפחת האדמה, ספריה "לדור", עם עובד, תל אביב, תשי"א-תשי"ד
עבר-הדני, תולדות אגודת הכורמים, הוצאת אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון-לציון וזכרון יעקב, תשכ"ו 1966
ענר, זאב, סיפורי משפחות, סיפורן של חמישים משפחות בתולדות היישוב, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1971
עראקי-קלורמן, בת ציון, (עורכת), עראקי אהרן, ילדות, נערות ובגרות, תשכ"א
פלג, אברהם, (עורך), ראשונים בהגנה, סיפור ה"הגנה" במרחב ראשון לציון, הוצאת ארגון חברי ההגנה בראשון לציון בסיוע עיריית ראשון לציון, דפוס הוברמן, תשנ"א, 1990
פרימן, א"מ, (אהרן מרדכי), ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים
צדוק, חיים, באהלי תימן, הוצאת ד. בן נון, 1980
רוזן, יעקב, מטולה, הוצאת "ספרות הישוב", ירושלים, תשל"ח 1978
רונן, דינה, (כתיבה ועריכה), עשהאל בן דוד, תחקיר
שבא, שלמה, בן אמוץ, דן, ארץ ציון וירושלים, הוצאת זמורה, ביתן, מודן – הוצאה לאור, 1973
שטוקפיש, דוד, (עורך), ספר ניסוויז', 1976
שייד, אליהו, זכרונות על המושבות היהודיות והמסעות בארץ-ישראל ובסוריה 1899-1883, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, תשמ"ג
שלום, סעדיה גמליאל, חכמי היהודים בתימן בדורנו ועד סמוך לתקופת התנאים, הוצאת מכון שלם לשבטי ישורון לחקר יהדות תימן וכל שבטי ישראל, 1993
תדהר, כרך ג' מכתבי הספד
תדהר, דוד, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, תל אביב, ראשונים (תדהר), 1947
Boxer, Salomon. The boxer Story, 1981.