רשימת מקורות

מקורות מהארכיון

עיתון חדשות השבוע גליון 1098, אלול תש"ע, אוגוסט 2010
חמש עטרות ד"ר אהרן מאיר מזי"א רופא הלשון העברית, סמדר ברק, הוצאת יד בן צבי, ירושלים, תשע"ד, 2013
"מעבר לנהר באו אבותינו" יגאל משה ישראל, יגאל בלדגרין, ציון סולימן
כרטיסיות חברי הגנה
כרטסת חבר ה"הגנה"
ספר פרטיכלים ע1 – 1
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם (רשימת "אזרח" בעל אחוזה), תרס"א, 1901. ע2- 1/2 (1). ארכיון המוזיאון.
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם, תרע"א, 1911. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (2).
רשימת תושבים בלתי קבועים, תרע"א, 1911. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (3)
מרשם תושבים, 1917, צולם בגנזך המדינה. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (4)
מרשם תושבים, תרפ"ד-תרפ"ה, 1924- 1925. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (5).
מרשם תושבים, תרפ"ו-תרפ"ז,1926 -1927. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (6).
רשימת אזרחי המושבה, 1948, כרטסת על-פי מפקד תושבים שנערך על-ידי "מרכז השרות לעם" לקראת ההכרזה על הקמת המדינה.
ספר הנולדים, תרמ"ב,1882 – 1944. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/3/2.
פנקס לרשימת הנפטרים במושבה, תרס"א. ארכיון המוזיאון, ע2 – 5/2.
גראייבסקי, פנחס בן-צבי, תרצ"א, אבני זכרון, נוסחי המצבות מבית העלמין של המושבה ראשון לציון, חלק עשירי. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/5/2
פנקס להפרטיכלים האחרונים וזה"ד לאסיפות הכלליות וישיבות ועד המושב, תרע"ח-תרפ"א, 1917 – 1920. ארכיון המוזיאון, ע1 – 1/17
פרטיכלים, 1951-1950. ארכיון המוזיאון, ע1 – 40
ספר חשבונות התושבים, 1918. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/4 (8)
שכונות שיבת ציון ונוה ציון. ארכיון המוזיאון, חטיבה ג11.
אוספים אישיים, תיקי מפתח. ארכיון המוזיאון.
חביב זרובבל, צבי ליבונטין כאליהו הנביא, 1979, אוסף אישי ז.חביב-לובמן. ארכיון המוזיאון, א1 – 3/1, תיק 6
בלקינד מאירה, בית בלקינד, 1980. ארכיון המוזיאון.
בלקינד מאירה, משפחת מרים ואהרון מרדכי פרימן, 1981. ארכיון המוזיאון.
ספר בית הספר. ארכיון המוזיאון, ח1 – 1
תיק ראשי עירייה. ארכיון המוזיאון, תיקי מידע
תיק נושא: הביל"ויים. ארכיון המוזיאון
תיקי אתר. ארכיון המוזיאון
כרטסת ותיקים. ארכיון המוזיאון.
תיעוד בעל-פה. ארכיון המוזיאון.
תיק הספדים. משרד המוזיאון
רשימת פועלי היקב. הארכיון הציוני
ראיונות עם צאצאים
חוזים וצוואות ע2 – 3/2

בבליוגרפיה

פרימן, א"מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.
תדהר, כרך ג' מכתבי הספד
מאיר חובב (עור), "ספר נחלת-יהודה, הוצאת המועצה המקומית נחלת-יהודה (ליובל ה-50)
תדהר, דוד. אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, תל אביב: ראשונים (תדהר), 1947.
שלום, סעדיה גמליאל, חכמי היהודים בתימן בדורנו ועד סמוך לתקופת התנאים, הוצאת מכון שלום לשבטי ישורון לחקר יהדות תימן וכל שבטי ישראל, 1993.
שייד, אליהו: זכרונות על המושבות היהודיות והמסעות בארץ-ישראל ובסוריה 1899-1883, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, תשמ"ג.
שבא, שלמה, בן אמוץ, דן. ארץ ציון וירושלים, הוצאת זמורה ביתן, מודן – הוצאה לאור, 1973.
רוזן, יעקב. מטולה, הוצאת "ספרות הישוב", ירושלים, תשל"ח 1978.
ראשונים בהגנה, סיפור "ההגנה" במרחב ראשון לציון, הוצאת ארגון חברי ההגנה בראשון לציון בסיוע עיריית ראשון לציון, 1990.
ענר, זאב. סיפורי משפחות, סיפורן של חמישים משפחות בתולדות היישוב, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1971.
עבר-הדני. תולדות אגודת הכורמים, הוצאת אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון-לציון וזכרון יעקב, תשכ"ו 1961.
סמילנסקי, משה. משפחת האדמה, ספריה "לדור", תל אביב: עם עובד, תשי"א-תשי"ד.
סמילנסקי, משה. כתבי משה סמילנסקי, הוצאת התאחדות האיכרים בארץ ישראל, תרצ"ד.
סמילנסקי, משה. בערבה, תל אביב: מסדה בע"מ.
סלושץ, נחום. ד"ר אהרון מאיר מזי"א, פרשת חייו ופעולותיו, (קובץ החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה בעריכת נחום סלושץ) ירושלים, תרצ"ה.
סגל-ז'מסון, ליפשה. קמטי דאגה, פרקי יומן (1920-1982), הוצאת רשפים, 1987.
נאמן, רחל. יומנה של גננת ותיקה, הוצאת המחברת, תש"ך.
מימון, דבורה. הבית על הגבעה, הוצאה עצמית, 1977.
מיכלין, אמנון. מעשי רוקחים, פרקים בתולדות הרוקחות בארץ ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1999.
מיכאלי, בן ציון. ראשי הרשויות המקומיות בישראל, חמישים שנות השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון המקומי בישראל, תשל"א 1971.
לסקוב, שולמית. קודם כל, מסיפורי ראשונים, תל אביב: משרד הביטחון, תשמ"ו 1986.
לסקוב, שולמית. הביל"ויים, ירושלים: הספריה הציונית ע"י ההסתדרות הציונית העולמית, תשל"ט.
ליבונטין, זלמן דוד. לארץ אבותינו, לתולדות עבודת חובבי ציון משנת תרמ"ב עד שנת תרמ"ט, תל אביב: הוצאת א. איתן וס. שושני, תרפ"ד.
לונץ, אברהם משה. מורה דרך בארץ ישראל, ירושלים, תרנ"א.
לובמן, מרדכי. מרדכי לובמן ז"ל: האיש ופעלו, ליקוטים מזכרונותיו מכתביו ומאמריו, עורך: יעקב לובמן, תל אביב, 1968.
כהן, שלום (עראקי). חבלי עליה, הוצאת המחבר, 1980.
כהן, טל. ראשון לציון מעצמאות לעצמאות, ירושלים: סדנא לעבודות גמר, 1987.
יערי (פולסקין). חולמים ולוחמים, פתח-תקוה: ש.ז. גיסין, 1922.
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
יודילוביץ, דוד. (עורך). קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל, תל אביב: הוצ' ועד התערוכה לעתונות הארצישראלית, ניסן התרצ"ו.
טובי, יוסי. אעלה בתמר, מאה שנות עלייה והתיישבות, ירושלים: הוצאת מכון בן צבי ואגודת "אעלה בתמר", תשמ"ב.
טבעוני, שלמה. בקומה זקופה, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז 1987.
חובב, מאיר (עורך). ספר נחלת יהודה, נחלת יהודה: הוצאת המועצה המקומית נחלת-יהודה ליובל ה-50.
חביב-לובמן, אברהם דב. בני דורי, ראשון-לציון: הוצאת "ידידים", תש"ו.
חביב לובמן, דב; חביב, זרובבל. קורות ראשון-לציון, תשל"א 1971.
חביב לובמן דב. ראשון-לציון, תל אביב: ספרית ארץ ישראל של הקרן הקימת לישראל, הוצאת "אומנות", תרפ"ט.
חביב, לובמן דב. מסיפורי הראשונים לציון, תל אביב, תרצ"ד.
חביב, זרובבל. חיבת ציון, שיבת ציון, ראשון-לציון, הוצאת עיריית ראשון-לציון.
ויצברד, אליפלט. מסכת הרופאים הראשונים בראשון-לציון, תדפיס מתוך "קורות", כרך ו', י"א-י"ב, תשל"ה.
הורביץ בן זאב, גרטלה. זכרונותי מראשון-לציון, חיפה: הלבנון, שרותי הדפסה והוצאה לאור, 1973.
גרא, גרשון. חמדת אבות, תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1982.
גרא, גרשון. אנשי השומר בחייהם ובמותם, יחידת המוזיאונים "בית השומר", משרד הביטחון – ההוצאה לאור (כתב-יד), 1982.
גרא, גרשון. אדמה ללא תנאי, קורות מייסדי ואדי חנין, נחלת ראובן, תל אביב – נס ציונה: בית ראשונים, 1989.
גנחובסקי, דב. ספורים ירושלמיים, הוצאת כרטא.
גלעדי, דן. "חזרה לארץ אבותינו" ז.ד. לבונטין אלטרנטיבה יזמית למדיניות הציונית, ירושלים: המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי, 1994.
גולדנברג, מוסה. והקרן עודנה קיימת, פרקי זכרונות, מרחביה: ספריית פועלים/כתבים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1965.
גולדנברג שרה. חוברת זכרון 1985-1902.
גוטמן, יוסף, תורן, חיים. זכרונות, ירושלים: "מוטיב" בע"מ, 1974.
גוברין, נורית. דבש מסלע, מחקרים וספרות ארץ ישראל, תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשמ"ט 1989.
גדסי, נפתלי. תולדות חייו וזכרונותיו, הוצאת אפיקים, תשמ"ג.
בלקינד, ישראל. בנתיב הביל"ויים, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1983.
בלקינד, איתן. כך זה היה, סיפורו של איש נילי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1977.
Boxer, Salomon. The boxer Story, 1981.
אליאב, מרדכי. ספר העלייה הראשונה, עורך מ. אליאב. בהשתתפות ימימה רונזטאל, ירושלים: יד בן צבי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשמ"ב.
אלבום, אנשי העליה השניה, "תרבות וחינוך" הוצאת ספרים, ועדת המיפקד לעליה השניה.
אביצור, שמואל. ממציאים ומאמצים, מחוללי המהפכה בדרכי הייצור בארץ, ירושלים: יד יצחק בן צבי, תל אביב: מוזיאון הארץ, תשמ"ו 1986.
אהרונסון, רן. הקמתן וראשיתן של זכרון יעקב וראשון-לציון כמושבות חקלאיות, ירושלים: המח' לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים (עבודת מ"א), תשל"ט 1979.
אבולעפיה אביאל, דליה, יחפים על חולות הזהב, סיפורה של משפחת אבולעפיה. קווים אישיים, 2006.
יעקב נחמיאס (עורך), משפחות חקלאיות בראשון לציון, הוצ' אפי מלצר, 1999
עשהאל [בן דוד], תחקיר, כתיבה ועריכה דינה רונן
ספר ניסוויז', עורך דוד שטוקפיש, 1976
הקשר הרב דורי
צדוק, חיים, באהלי תימן, הוצאת ד. בן נון, 1980
אתר הפלמ"ח
גיסין אריה ארקה, סיפורי מעשים, אוטוביוגרפיה, 2010
גיסין קובי, ארקה-יוסקה-ארקה, סיפורי משפחות גיסין-זינגר, הוצ' גלים, 2011
בלקינד איתן,ראשון לציון – המדינה בדרך למדינה, עיריית ראשון לציון, תשל"ב, 1972
חורש אריה, האחד עשר מראשון לציון, עירית ראשון-לציון/המחלקה לחינוך ולתרבות, תשכ"ט
נאוה גורן ועמנואל (מנו) שטיין (עורכים), פעם היה כאן מושב נחלת יהודה בת 100, הוצאת עיריית ראשון לציון 2013
גורן אורי, משני צדי הקריפטו ("קריפטו"- חבוי, סודי, נסתר), 2008
עראקי אהרן, ילדות, נערות ובגרות. עורכת: בת ציון עראקי-קלורמן, תשכ"א
איזקסון אליהו, מראה מדור הגשר, הוצ' אור, 1994
בר-און מורלה, בן המאה שעברה, אוטוביוגרפיה, הוצ' כרמל, ירושלים, 2011