רשימת מקורות

מקורות מהארכיון

"לתת פנים לנופלים"
חמש עטרות ד"ר אהרן מאיר מזי"א רופא הלשון העברית, סמדר ברק, הוצאת יד בן צבי, ירושלים, תשע"ד, 2013
תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב בוניו
"מעבר לנהר באו אבותינו" יגאל משה ישראל, יגאל בלדגרין, ציון סולימן
ויקיפדיה
כרטיסיות חברי הגנה
כרטסת חבר ה"הגנה"
משרד הבטחון דפי "יזכור"
אתר לזכר אזרחים חללי פעולות איבה
ספר פרטיכלים ע1 – 1
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם (רשימת "אזרח" בעל אחוזה), תרס"א, 1901. ע2- 1/2 (1). ארכיון המוזיאון.
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם, תרע"א, 1911. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (2).
רשימת תושבים בלתי קבועים, תרע"א, 1911. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (3)
מרשם תושבים, 1917, צולם בגנזך המדינה. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (4)
מרשם תושבים, תרפ"ד-תרפ"ה, 1924- 1925. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (5).
מרשם תושבים, תרפ"ו-תרפ"ז,1926 -1927. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (6).
רשימת אזרחי המושבה, 1948, כרטסת על-פי מפקד תושבים שנערך על-ידי "מרכז השרות לעם" לקראת ההכרזה על הקמת המדינה.
ספר הנולדים, תרמ"ב,1882 – 1944. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/3/2.
פנקס לרשימת הנפטרים במושבה, תרס"א. ארכיון המוזיאון, ע2 – 5/2.
גראייבסקי, פנחס בן-צבי, תרצ"א, אבני זכרון, נוסחי המצבות מבית העלמין של המושבה ראשון לציון, חלק עשירי. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/5/2
פנקס להפרטיכלים האחרונים וזה"ד לאסיפות הכלליות וישיבות ועד המושב, תרע"ח-תרפ"א, 1917 – 1920. ארכיון המוזיאון, ע1 – 1/17
פרטיכלים, 1951-1950. ארכיון המוזיאון, ע1 – 40
ספר חשבונות התושבים, 1918. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/4 (8)
שכונות שיבת ציון ונוה ציון. ארכיון המוזיאון, חטיבה ג11.
אוספים אישיים, תיקי מפתח. ארכיון המוזיאון.
חביב זרובבל, צבי ליבונטין כאליהו הנביא, 1979, אוסף אישי ז.חביב-לובמן. ארכיון המוזיאון, א1 – 3/1, תיק 6
בלקינד מאירה, בית בלקינד, 1980. ארכיון המוזיאון.
בלקינד מאירה, משפחת מרים ואהרון מרדכי פרימן, 1981. ארכיון המוזיאון.
ספר בית הספר. ארכיון המוזיאון, ח1 – 1
תיק ראשי עירייה. ארכיון המוזיאון, תיקי מידע
תיק נושא: הביל"ויים. ארכיון המוזיאון
תיקי אתר. ארכיון המוזיאון
כרטסת ותיקים. ארכיון המוזיאון.
תיעוד בעל-פה. ארכיון המוזיאון.
תיק הספדים. משרד המוזיאון
רשימת פועלי היקב. הארכיון הציוני
ראיונות עם צאצאים
חוזים וצוואות ע2 – 3/2

בבליאוגרפיה

בר-און מורלה, בן המאה שעברה, אוטוביוגרפיה, הוצ' כרמל, ירושלים, 2011
איזקסון אליהו, מראה מדור הגשר, הוצ' אור, 1994
עראקי אהרן, ילדות, נערות ובגרות. עורכת: בת ציון עראקי-קלורמן, תשכ"א
גורן אורי, משני צדי הקריפטו ("קריפטו"- חבוי, סודי, נסתר), 2008
נאוה גורן ועמנואל (מנו) שטיין (עורכים), פעם היה כאן מושב נחלת יהודה בת 100, הוצאת עיריית ראשון לציון 2013
ישראל יגאל משה, בלדגרין יגאל, סולימן ציון, מעבר לנהר באו אבותינו, היהודים באורפה ובדרום מזרח טורקיה, עלייתם לארץ ישראל והתערותם בה,הוצאת מוזאון ראשון לציון, תשע"ג, 2013
דוד (סיבהי) מזל, בית אבי, הוצאת "אחיטל"
חורש אריה, האחד עשר מראשון לציון, עירית ראשון-לציון/המחלקה לחינוך ולתרבות, תשכ"ט
בלקינד איתן,ראשון לציון – המדינה בדרך למדינה, עיריית ראשון לציון, תשל"ב, 1972
גיסין קובי, ארקה-יוסקה-ארקה, סיפורי משפחות גיסין-זינגר, הוצ' גלים, 2011
גיסין אריה ארקה, סיפורי מעשים, אוטוביוגרפיה, 2010
אתר הפלמ"ח
צדוק, חיים, באהלי תימן, הוצאת ד. בן נון, 1980
הקשר הרב דורי
ספר ניסוויז', עורך דוד שטוקפיש, 1976
אינציקלופדיה ויקיפדיה
עשהאל [בן דוד], תחקיר, כתיבה ועריכה דינה רונן
יעקב נחמיאס (עורך), משפחות חקלאיות בראשון לציון, הוצ' אפי מלצר, 1999
אבולעפיה אביאל, דליה, יחפים על חולות הזהב, סיפורה של משפחת אבולעפיה. קווים אישיים, 2006.
אהרונסון, רן. הקמתן וראשיתן של זכרון יעקב וראשון-לציון כמושבות חקלאיות, ירושלים: המח' לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים (עבודת מ"א), תשל"ט 1979.
אביצור, שמואל. ממציאים ומאמצים, מחוללי המהפכה בדרכי הייצור בארץ, ירושלים: יד יצחק בן צבי, תל אביב: מוזיאון הארץ, תשמ"ו 1986.
אלבום, אנשי העליה השניה, "תרבות וחינוך" הוצאת ספרים, ועדת המיפקד לעליה השניה.
אליאב, מרדכי. ספר העלייה הראשונה, עורך מ. אליאב. בהשתתפות ימימה רונזטאל, ירושלים: יד בן צבי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשמ"ב.
Boxer, Salomon. The boxer Story, 1981.
בלקינד, איתן. כך זה היה, סיפורו של איש נילי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1977.
בלקינד, ישראל. בנתיב הביל"ויים, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1983.
גדסי, נפתלי. תולדות חייו וזכרונותיו, הוצאת אפיקים, תשמ"ג.
גוברין, נורית. דבש מסלע, מחקרים וספרות ארץ ישראל, תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשמ"ט 1989.
גוטמן, יוסף, תורן, חיים. זכרונות, ירושלים: "מוטיב" בע"מ, 1974.
גולדנברג שרה. חוברת זכרון 1985-1902.
גולדנברג, מוסה. והקרן עודנה קיימת, פרקי זכרונות, מרחביה: ספריית פועלים/כתבים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1965.
גלעדי, דן. "חזרה לארץ אבותינו" ז.ד. לבונטין אלטרנטיבה יזמית למדיניות הציונית, ירושלים: המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי, 1994.
גנחובסקי, דב. ספורים ירושלמיים, הוצאת כרטא.
גרא, גרשון. אדמה ללא תנאי, קורות מייסדי ואדי חנין, נחלת ראובן, תל אביב – נס ציונה: בית ראשונים, 1989.
גרא, גרשון. אנשי השומר בחייהם ובמותם, יחידת המוזיאונים "בית השומר", משרד הביטחון – ההוצאה לאור (כתב-יד), 1982.
גרא, גרשון. חמדת אבות, תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1982.
הורביץ בן זאב, גרטלה. זכרונותי מראשון-לציון, חיפה: הלבנון, שרותי הדפסה והוצאה לאור, 1973.
ויצברד, אליפלט. מסכת הרופאים הראשונים בראשון-לציון, תדפיס מתוך "קורות", כרך ו', י"א-י"ב, תשל"ה.
חביב, זרובבל. חיבת ציון, שיבת ציון, ראשון-לציון, הוצאת עיריית ראשון-לציון.
חביב, לובמן דב. מסיפורי הראשונים לציון, תל אביב, תרצ"ד.
חביב לובמן דב. ראשון-לציון, תל אביב: ספרית ארץ ישראל של הקרן הקימת לישראל, הוצאת "אומנות", תרפ"ט.
חביב לובמן, דב; חביב, זרובבל. קורות ראשון-לציון, תשל"א 1971.
חביב-לובמן, אברהם דב. בני דורי, ראשון-לציון: הוצאת "ידידים", תש"ו.
חובב, מאיר (עורך). ספר נחלת יהודה, נחלת יהודה: הוצאת המועצה המקומית נחלת-יהודה ליובל ה-50.
טבעוני, שלמה. בקומה זקופה, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז 1987.
טובי, יוסי. אעלה בתמר, מאה שנות עלייה והתיישבות, ירושלים: הוצאת מכון בן צבי ואגודת "אעלה בתמר", תשמ"ב.
יודילוביץ, דוד. (עורך). קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל, תל אביב: הוצ' ועד התערוכה לעתונות הארצישראלית, ניסן התרצ"ו.
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
יערי (פולסקין). חולמים ולוחמים, פתח-תקוה: ש.ז. גיסין, 1922.
כהן, טל. ראשון לציון מעצמאות לעצמאות, ירושלים: סדנא לעבודות גמר, 1987.
כהן, שלום (עראקי). חבלי עליה, הוצאת המחבר, 1980.
לובמן, מרדכי. מרדכי לובמן ז"ל: האיש ופעלו, ליקוטים מזכרונותיו מכתביו ומאמריו, עורך: יעקב לובמן, תל אביב, 1968.
לונץ, אברהם משה. מורה דרך בארץ ישראל, ירושלים, תרנ"א.
ליבונטין, זלמן דוד. לארץ אבותינו, לתולדות עבודת חובבי ציון משנת תרמ"ב עד שנת תרמ"ט, תל אביב: הוצאת א. איתן וס. שושני, תרפ"ד.
לסקוב, שולמית. הביל"ויים, ירושלים: הספריה הציונית ע"י ההסתדרות הציונית העולמית, תשל"ט.
לסקוב, שולמית. קודם כל, מסיפורי ראשונים, תל אביב: משרד הביטחון, תשמ"ו 1986.
מיכאלי, בן ציון. ראשי הרשויות המקומיות בישראל, חמישים שנות השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון המקומי בישראל, תשל"א 1971.
מיכלין, אמנון. מעשי רוקחים, פרקים בתולדות הרוקחות בארץ ישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1999.
מימון, דבורה. הבית על הגבעה, הוצאה עצמית, 1977.
נאמן, רחל. יומנה של גננת ותיקה, הוצאת המחברת, תש"ך.
סגל-ז'מסון, ליפשה. קמטי דאגה, פרקי יומן (1920-1982), הוצאת רשפים, 1987.
סלושץ, נחום. ד"ר אהרון מאיר מזי"א, פרשת חייו ופעולותיו, (קובץ החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה בעריכת נחום סלושץ) ירושלים, תרצ"ה.
סמילנסקי, משה. בערבה, תל אביב: מסדה בע"מ.
סמילנסקי, משה. כתבי משה סמילנסקי, הוצאת התאחדות האיכרים בארץ ישראל, תרצ"ד.
סמילנסקי, משה. משפחת האדמה, ספריה "לדור", תל אביב: עם עובד, תשי"א-תשי"ד.
עבר-הדני. תולדות אגודת הכורמים, הוצאת אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון-לציון וזכרון יעקב, תשכ"ו 1961.
ענר, זאב. סיפורי משפחות, סיפורן של חמישים משפחות בתולדות היישוב, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 1971.
פרימן, א"מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.
ראשונים בהגנה, סיפור "ההגנה" במרחב ראשון לציון, הוצאת ארגון חברי ההגנה בראשון לציון בסיוע עיריית ראשון לציון, 1990.
רוזן, יעקב. מטולה, הוצאת "ספרות הישוב", ירושלים, תשל"ח 1978.
שבא, שלמה, בן אמוץ, דן. ארץ ציון וירושלים, הוצאת זמורה ביתן, מודן – הוצאה לאור, 1973.
שייד, אליהו: זכרונות על המושבות היהודיות והמסעות בארץ-ישראל ובסוריה 1899-1883, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, תשמ"ג.
שלום, סעדיה גמליאל, חכמי היהודים בתימן בדורנו ועד סמוך לתקופת התנאים, הוצאת מכון שלום לשבטי ישורון לחקר יהדות תימן וכל שבטי ישראל, 1993.
תדהר, דוד. אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, תל אביב: ראשונים (תדהר), 1947.
תדהר, כרך ג' מכתבי הספד
מאיר חובב (עור), "ספר נחלת-יהודה, הוצאת המועצה המקומית נחלת-יהודה (ליובל ה-50)