בעלי אחוזה שלא התגוררו במושבה

בעלי האחוזות בראשון לציון, רובם ככולם, התיישבו על אדמתם, נטעו בה כרם ופרדס והגשימו בגופם את חזון הציונות ואת מצוות יישוב הארץ. מעטים מביניהם השקיעו את כספם בקניית אדמה במושבה אולם המשיכו להתגורר בגולה. ועם זאת, מכוח היותם בעלי קרקע במושבה, הייתה להם זכות לבחור ולהיבחר לוועד המושבה ולהשתתף בקבלת החלטות. זאת עשו באמצעות באי כוח שנבחרו על ידם. באי הכוח הללו הם אשר עיבדו את אדמותיהם. שמותיהם של בעלי האחוזה שלא התגוררו במושבה מופיעים בספרי בעלי האחוזה, ברשימת המתנחלים בני העלייה השנייה ובמסמכים נוספים אשר נמצאים בארכיון המוזיאון.

מקורות

רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם (רשימת "אזרח" בעל אחוזה), תרס"א, 1901. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (1). רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם, תרע"א, 1911. ארכיון המוזיאון, ע2 – 1/2 (2). יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.