חברי ועד חלוצי יסוד המעלה

ועד אשר נוסד ביפו בכ"ח באדר, התרמ"ב, 19 במרץ 1882. מטרתו לרכז את קניית הקרקעות ולייסד מושבות חקלאיות בארץ ישראל.

"...ולהיות מרכז אשר אליו יפנו כל הבאים להאחז בארץ הקדושה".

הוועד החליט על הקמת מושב בשם 'ראשון לציון'. בחודש אב התרמ"ב, יולי 1882, קנו חברי הוועד את אדמות "עיון קרא" ועליהן הוקמה ראשון לציון. רק שישה מבין חברי ועד חלוצי יסוד המעלה חיו במושבה ופעלו בה.

מקורות

-אליאב, מרדכי. ספר העלייה הראשונה, עורך מ. אליאב. בהשתתפות ימימה רונזטאל, ירושלים: יד בן צבי, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשמ"ב, כרך שני עמ' 31. -יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941, עמ' 26. -יערי (פולסקין). חולמים ולוחמים, פתח-תקוה: ש.ז. גיסין, 1922, עמ' 114; 122.

מקורות לרשימת ממלאי התפקידים

ליבונטין, זלמן דוד. לארץ אבותינו, לתולדות עבודת חובבי ציון משנת תרמ"ב עד שנת תרמ"ט, תל אביב: הוצאת א. איתן וס. שושני, תרפ"ד, עמ' 133-121, פרטיכלים א', ה', ט'.

רשימת ממלאי התפקידים

אמזלג חיים

ציר אנגליה, נשיא נכבד

ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד

פרזידנט (נשיא)

רוזנטל לייב

ממונה על הקופה

פינברג הר-תפארת יוסף

סגן האוצר

אמזלג יוסף

סגן האוצר

הלל נפתלי אברהם

רואה חשבון

אוסובצקי שמחה בונים

סופר ומזכיר

שולמן ש.מ

מזכיר וחבר הוועד

ברנר יצחק משה

ראש יסוד המעלה של בני ישראל ברומניה

אזיאס חיים יהודה

ציר הוועד

ליבונטין הכהן (לבונטין) צבי

חבר נכבד להוועד

קריגר יוסף אפנדי

חבר נכבד להוועד חבר הוועד

ירובסקי יוסף

חבר הוועד

לנדאו מרדכי

חבר הוועד

רבינוביץ יוסף

חבר הוועד