מיילדות

פניה לפידות הייתה המיילדת הראשונה שהעמיד ועד המושבה בשנת התרמ"ט, 1889, לרשותן של היולדות הראשוניות. מאוחר יותר, נקבע באספה כללית (התרס"ב, 1901) "שחלק אחד משכירות המילדת ישולם מאת היולדות עצמן וחלק אחד ישולם לה מקופת הקהל". זאת ועוד: "המילדת מקבלת את משכרתה מקופת העדה, עליה תיכף אחר הלידה להודיע מזה למנהל ספר הנולדים ואין עליה לקבל ילד עד אשר תהיה פתקא בתור קבלה מהועד, שהכניסו לקופת העדה התשלום הקבוע בעד זה". המיילדות הציבוריות פעלו בראשון-לציון עד שנת התש"ד, 1944.

מקורות

ספר פרטיכלים ע1-2, תשרי-כסלו, תרס"ב, 1901. א"מ פרימן, ספר היובל למושבה, 1912: כרך א' עמ' 24, כרך ב' עמ' 222.