מייסדי ראשון-לציון

סיפור ייסודה של ראשון לציון נפתח בשליחותו של זלמן דוד ליבונטין מרוסיה לארץ ישראל. מטרתו הייתה להכין מקום לעלייתם של ציוני קרמנצ'וג וחרקוב שברוסיה. צבי ליבונטין היה זה שהקדיש את כספו לקניית אדמות "עיון קרא", היא ראשון לציון. יוסף נבון, איש ירושלים, סייע באיתור הקרקע וברכישתה. חיים אמזלג, שהיה סגן הקונסול האנגלי ביפו, אפשר את עקיפת גזרת הממשל התורכי שאסרה על מכירת קרקע ליהודי רוסיה, והאדמות נקנו על שמו. מאוחר יותר, בשנת התרס"ט, 1909, בעת ביקורו של הפחה התורכי בראשון לציון, הפעיל אברהם אלברט ענתבי את השפעתו על הפחה וכתוצאה מכך ניתנה הסכמתו לנטוע עצים על החולות, וכתוצאה מכך רכשה המושבה שטח גדול מחולות ראשון לציון. שבע-עשרה משפחות "דרכו בראשונה על אדמת ראשון לציון" אולם, בשל שינויים של הרגע האחרון, עזבו שלושה מייסדים ובאו אחרים במקומם. המייסדים שעזבו הם:


*

בוטושינסקי נח


*

הורביץ ישעיהו


*

רוזנובסקי מנחם מנדל

מקורות

יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941. יערי (פולסקין). חולמים ולוחמים, פתח-תקוה: ש.ז. גיסין, 1922. פרימן, א. מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.

רשימת המייסדים ושנות לידתם ופטירתם

אברמוביץ זאב

תר"ג-תרע"א, 1911-1843

איזנבנד לוי יצחק

נפטר: תרמ"ט, 1889

גרברג יצחק

נפטר: תרס"ז, 1907

הלל נפתלי אברהם

תר"ח-תרס"ז, 1848-1906

חנקין יהודה לייב

תר"ב-תרנ"ד, 1893-1842

טופורובסקי יצחק ליב

תר"כ-תרצ"ח, 1938-1860

יודלביץ ראובן

תרכ"ב-תרצ"ג, 1933-1862

כהן משה אהרון

תרכ"ב-תרפ"ט, 1929-1862

ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד

תרט"ז-ת"ש, 1940-1856

ליבונטין הכהן (לבונטין) צבי

תקצ"ב-תרנ"ח, 1898-1832

פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי) צבי

נפטר: תרפ"ז, 1927

פיין בנימין

תרכ"ב-תרס"ט, 1909-1862

פינברג הר-תפארת יוסף

תרט"ו-תרס"ב, 1902-1855

פרימן פרץ יעקב

תרי"א-תר"פ, 1920-1851

פרימן דרור אהרן מרדכי

תר"ו-תרפ"ד, 1924-1846

שליט אליעזר אלחנן

תר"ו-תרע"ה, 1915-1846