פקידי הברון

המושבה ראשון-לציון אך זה קמה, וימים קשים באו לה. כסף רב הושקע בחפירת הבארות ובהכשרת הקרקע לזריעה, אמצעיהם הכספיים של המתיישבים הידלדלו וחלקם הגיעו עד משבר. "וכאשר נתן המחסור אותותיו", כותב ז' חביב, "ושאלת העתיד עמדה בכל חריפותה ומרירותה, נמנו וגמרו לשלוח שליח לחוץ-לארץ לבקש עזרה". המייסד יוסף פינברג נבחר למלא שליחות זו וכתוצאה מהשתדלותו אצל הברון אדמונד דה-רוטשילד הוסכם שהברון ייקח את המושבה תחת חסותו "וישלח הברון את עשרים וחמישה אלף הפרנק הראשונים ע"י שמואל הירש, מנהל מקוה ישראל, לראשון-לציון, וגם מינה את האגרונום דיגור למנהל מקומי במושבה ללמד את בני ראשון הלכות עבודת האדמה וגם לנהל עניני המושבה. למשרדו קראו "בית הפקידות", והתואר שלו עצמו היה: הפקיד. ומן דיגור זה, החלה תקופת "הפקידות" אשר הכתה גלים רבים בתחלת ימי הישוב, בשבע עשרה השנים הראשונות: התרמ"ג-התר"ס".

מקורות

ד' יודילוביץ, ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, 1941-1882, עמ' 437. ז' חביב, קורות ראשון-לציון, עמ' 32-31.

פקידי הברון ושנות כהונתם

דיגור ז'סטין

תרמ"ג, 1883

בנשימול יעקב

תרמ"ג-תרמ"ד, 1884-1883

אוסובצקי יהושע

תרמד-תרמ"ז, 1887-1884

ליאון הפקיד

תרמ"ז, 1887 (מספר חודשים)

דוד חיים

תרמ"ז-תרמ"ח, 1888-1887

בלוך אדולף

תרמ"ח-תרנ"ד, 1894-1888

אטינגר הפקיד

תרמ"ח, 1888

חזן חיים

תרנ"ד-תרנ"ט, 1899-1894

שייד אליהו

תרמ"ג-תר"ס, 1900-1883

אברבאיה יהושע

תרע"ב-תרצ"ד, 1934-1912

פרנק הנרי צבי