קבוצת עלייה: אורפלים

בשנת התרנ"ז, 1897, עלו מאורפה (שבדרום מזרח אנטוליה, טורקיה), אסתר סולימן וחמשה בניה. שלמה סולימן, אבי המשפחה, נהרג קודם לכן על ידי הטורקים במלחמת טורקיה וארמניה. המשפחה התיישבה בירושלים, שם חיו משפחות אורפליות נוספות. באותה תקופה, נהגו אנשי היקב שבראשון לציון לבוא לירושלים מדי שנה לגייס עובדים מקרב האורפלים לבציר הענבים. בני סולימן, יחד עם משפחות אורפליות נוספות, החלו לעבוד מדי קיץ כפועלים ביקב. וכך כותב א.מ. פרימן: "כמו בכל שנה באו גם היום [שנת תרס"ט, 1909] אל המושבה מירושלים פועלים יהודים מערביים אשר מסביבת "ארפה" בארם צובה, לעבוד ביקב במשך הבצירה, המה באים עם נשיהם ובניהם ומתישבים בסכות [בסוכות] במגרש אשר שם בית העם ובהמשך עבודתם גם נשיהם ובנותיהם מוצאים להם עבודה ביתית אצל התושבים, ואחרי הבציר נוסעים שוב ירושלימה. בשנה זו עבדו פה כ 40 משפחות" (א.מ. פרימן, ספר היובל, כרך שני, עמוד 119). בשנת התרס"ב, 1902, התיישבו בני סולימן בראשון לציון, קיבלו חלקות אדמה והקימו את "שכונת האורפלים" במזרח המושבה. בשנות השלושים (למאה ה-20) הוקם במושבה "ועד הכללי לעדת התימנים והספרדים בראשון לציון" וזאת "בהתאם לסעיף 20 מתקנות כנסת ישראל האומר כל חלק מקהלה הכולל לא פחות מ 30 בוגר יוכל לתבוע את סיפוק צרכיו הדתיים והתרבותיים לפי עיקריו הוא" (ע1-4, תיק 248, מכל 40). לצורך זה התאחדו התימנים עם האורפלים (ספרדים) בוועד משותף. את האורפלים ייצג בוועד הראשון אברהם סולימן.

מקורות

א.מ. פרימן, ספר היובל, כרך שני, עמוד 119. ע1-4, תיק 248, מכל 40.