קבוצת עלייה: הביל"ויים

ביל"ו – בית יעקב לכו ונלכה. אגודה שהוקמה ברוסיה בשנת התרמ"ב, 1882, על ידי חבורת סטודנטים ובראשם ישראל בלקינד. מטרתם: לעלות לארץ ישראל, לקומם את הריסותיה ולהשיב לה את כבודה ואת אושרה. לשם כך עליהם לסייע לבני המושבות בחורף, שחלקם הגדול מבוגרים, שאינם רגילים לעבודת האדמה. כמו כן, יתאמצו להפיץ את ענפי המסחר הקשורים לחקלאות. דגש מיוחד ישימו על הצורך לחדש את השפה העברית ולהפכה לשפה מדוברת. חבורת הבילויים, בחורים ובחורות יחדיו, הגיעו ליפו בשלהי שנת התרמ"ב, 1882. ראשית דרכם כפועלים קשי יום בבית-הספר החקלאי מקוה ישראל. לראשון לציון הגיעו בדצמבר 1882, תרמ"ג. שמונה מהם השתקעו במושבה. אחרים הקימו את גדרה, התפזרו בכל הארץ ואף עזבו אותה.

מקורות

תיק נושא: הביל"ויים. ארכיון המוזיאון. יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.

הביל"ויים שהגיעו לראשון-לציון ושנות לידתם ופטירתם