קבוצת עלייה: עולי גרמניה

בתחילת שנות השלושים (למאה העשרים) הגיעו לראשון-לציון מספר משפחות מגרמניה. בשנת התרצ"ג, 1933, הגיעה למושבה קבוצה מאורגנת ששמה לה למטרה להקים קואופרטיב חקלאי בשם "גן הרצל". על שטח של 40 דונם (היום רחוב וולפסון) הקימו את בתיהם ואת משקיהם. נוסף על עבודתם החקלאית, תרמו העולים תרומה חשובה לחיים בראשון-לציון: פיתחו את שירותי הרפואה; העשירו את חיי התרבות, המוזיקה והספורט; הקימו בתי חרושת ופיתחו את המסחר והתעשייה במושבה. הערה: הרשימה הקבוצתית של העולים מגרמניה כוללת את ההורים וילדיהם שעלו לארץ יחדיו. שמות הילדים שנולדו להם בראשון-לציון מופיעים במסכים האישיים (מסכי בית האב).

מקורות

70 שנה לעליית יהודי גרמניה לראשל"צ 2003-1933, הוצאת מוזיאון ראשון-לציון, 2004. עיתון עמותת הידידים ומוזיאון ראשון-לציון, מס' 10, 2004.

עולי גרמניה