ראשי המועצה

בשנת התרפ"ב, 1922, על-פי הצעת מושל מחוז יפו, התחילה התאחדות המושבות להתעניין באפשרות של הקמת עיריות במושבות הגדולות. כמו כן השתדלה ההתאחדות לנסח הצעה ובה חוקי העירייה. בראשון-לציון התכנסה ועדת הבחירות להכנת התשתית לבחירות, ופעלה בשיתוף עם הוועד הלאומי. בחודש חשון התרפ"ב, נובמבר 1922, בחרו גברים ונשים את חברי המועצה הראשונה. "ישיבת המועצה הראשונה של העירייה" התכנסה ביום 15 בנובמבר, 1922.

מקורות

ספר פרטיכלים ע1 – 1: פרטיכלים 341, 306, 333.

מקורות לרשימת ראשי המועצה המקומית ושנות כהונתם

יודליוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, התש"א 1941, עמ' 428-417; 436-435.

ראשי המועצה המקומית ושנות כהונתם

מאירוביץ מנשה

התרפ"ב, 1922; התרפ"ח-התרצ"א, 1931-1928

חביב לובמן (בוריס) דב אברהם

התרפ"ג-התרפ"ה, 1925-1923

אוסטשינסקי שמואל

התרפ"ו-התרפ"ז, 1927-1926

טרכטנברג יחיאל

התרצ"ב, 1932

פרימן יעקב

התרצ"ג-התרצ"ו, 1936-1933

לוין מיכאל

התרצ"ז-התרצ"ט, 1939-1937

חביב (לובמן) זרובבל

התרצ"ט-התש"ו, 1946-1939

אוסטשינסקי אליקום

התש"ו-התשי"א, 1951-1946