ראשי העירייה

בחודש אלול התש"י, אוגוסט 1950, הוכרזו תושבי ראשון-לציון כעירייה וזאת על פי פקודת העיריות משנת 1934. מעתה ואילך, אומרת הוראה ט' בקובץ התקנות, "בכל חוק או מסמך שנזכרים בו המועצה או נשיאה, יש לקרוא במקומם

מועצת העיריה ראשון לציון וראש העיריה ראשון לציון

". הבחירות למועצת העירייה החדשה התקיימו בחודש כסלו התשי"א, נובמבר 1951. ד"ר אוסטשינסקי, ראש המועצה היוצאת, המשיך בתפקידו כראש העירייה הראשון עד לבחירתו של מר אריה שפטל בישיבה הראשונה של מועצת העירייה שהתקיימה בחודש ינואר 1951. בשנת 1939 קבעה המועצה את סמל העיר ובו:

א.

שנת ייסוד המושבה - תרמ"ב, 1882.

ב.

ציוד הבאר הראשונה וקריאת "מצאנו מים" שנשמעה מפי החופרים.

ג.

עלי גפן ואשכול ענבים - סמל לכרמי המושבה.

ד.

עץ תפוז - סמל לפרדסי המושבה.

ה.

בנייני חרושת ותעשייה.

מקורות

קובץ התקנות 106, ה' באלול תש"י, 18.8.50, בחתימת שר הפנים משה שפירא. תיק ראשי עירייה. ארכיון המוזיאון, תיקי מידע (ישיבה מיום 4.1.51).

רשימת ראשי העירייה ושנות כהונתם

אוסטשינסקי אליקום

תש"ו-תש"י, 1951-1946

שפטל אריה

תשי"א, 1951; תש"כ-תשכ"ב, 1962-1960; תשכ"ה-תשכ"ט, 1969-1965

גבין משה

תשי"ב-תשט"ו, 1955-1952

מן (מינקוב) גרשון גוטמן

תשט"ו-תשט"ז, 1956-1955

לוין (כהאן) חנה

תשט"ז-תש"כ, 1960-1956

לאונר נעם

תשכ"ב-תשכ"ה, 1965-1962

גיבשטיין חנניה

תשכ"ט-תשמ"ג, 1983-1969

ניצן מאיר

תשמ"ד-תשס"ט, 2008-1984

צור דב

תשס"ט -- 2008 --