רבנים ושו"בים (שוחטים ובודקים)

הרבנות השו"בית התקיימה בראשון-לציון למעלה מארבעים שנה. תלמידי חכמים מילאו את תפקיד רב המושבה ומנהיג רוחני של העדה, העמידו חופה וקידושין וניהלו את ספרי הנולדים והנפטרים. תפקידם הסתיים עם הקמת הרבנות המקומית הממוסדת בשנת התרפ"א, 1921. בשנה זו הוקם המוסד הרבני העליון ליהודים בארץ ישראל אשר מכאן ואילך מינה את הרבנים המקומיים.

מקורות

יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941, עמ' 385, 520. תלמי אפרים ומנחם, לקסיקון ציוני, ספריית מעריב, 1982.