רופאים

בשנותיה הראשונות של ראשון-לציון, כיהן במושבה רק רופא אחד. ככזה, היה עליו למלא תפקידים שונים: גם טיפל במחלות הנפוצות, החל בכל "מיני קדחת, עד מלאריה, כל מיני מחלות פנימיות וחיצוניות, גם מילד היה, ואפילו רופא שיניים וכו' וכו'". לחמישה רופאים שמורה זכות ראשונים בהיותם " 'הבודדים היחידיים', שסבלו עם המושבה יחדו, בתקופת בראשית, בעת שלא היה להם פה אפילו עם מי להתיעץ בשעת מחלה קשה". ואלה שמותיהם: ד"ר שטיין (הביל"ויי), ד"ר ד'ארבלה, ד"ר מזי"א, ד"ר אנטין, ד"ר ויצברד. בראשית המאה העשרים נוספו לרופאי המושבה תפקידים: אחראי על הסניטציה, על בידוד החולים בזמן המגפות, ועל חיסוני התושבים. הרופא היה שכיר וקיבל מוועד המושבה דירה ותחבורה ולצדו כיהנו עתה גם אחות מוסמכת, רוקח ומיילדת. אחרי מלחמת העולם הראשונה (בשנות העשרים למאה העשרים) החלו להגיע לארץ רופאים רבים מארצות אירופה. חלקם התיישבו בראשון-לציון. תנופה נוספת התרחשה בשנות השלושים, עת הגיעו למושבה רופאים יוצאי גרמניה. בשנים הללו קיבלה העבודה הרפואית פנים חדשות. השלטון הבריטי ארגן נוהלים רפואיים חדשים, פרס רשת של רופאים אפידימיולוגיים וסניטריים וקבע מרפאות ממשלתיות ובתי חולים משודרגים.

הערה:

הרשימה כוללת את הרופאים תושבי ראשון-לציון עד סוף שנות הארבעים למאה העשרים.

מקורות

ד' יודילוביץ, ראשון לציון התרמ"ב-התש"א, עמ' 503. א' ויצברד, מסכת הרופאים הראשונים בראשון לציון. נסים לוי, פרקים בתולדות הרפואה בארץ-ישראל, 1948-1799.