רוקחים

עם עלייתם של מייסדי ראשון-לציון על הקרקע, וכחלק מקביעת סדרי החיים במקום, קיבל על עצמו המייסד והאיכר צבי פוסיצ'לסקי – רוקח במקצועו – את משרת רוקח וחובש המושבה. פקיד הברון רוטשילד, הירש, בנה לשם כך את 'בית הרפואות'. הרוקח עצמו התגורר בדירה הצמודה לבית המרקחת ועמד לרשות המתיישבים בכל שעות היממה. הפקיד הירש מימן את שכרו של הרוקח ואת התרופות שהובאו מפריז. בכסלו התרס"א, 1900, העבירה פקידות הברון את בית המרקחת לידי עדת ראשון-לציון. בית המרקחת של המושבה פעל בפיקוחם של ועד המושבה והמועצה המקומית עד קום המדינה. בית המרקחת הפרטי הראשון במושבה נפתח בשנת 1926 על ידי פרץ קרלן ובמשך עשרות שנים, לצד בתי מרקחת פרטיים נוספים שנפתחו בעקבותיו, שירת את תושבי המקום.

מקורות

פרימן, א"מ, ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים. חוזה עם המועצה ע2 – 2/3 תיק 2. ספר פרטיכלים ע1 – 1.

הרוקחים בראשון-לציון ושנות פעילותם כרוקחים

פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי) צבי

תרמ"ב-תרמ"ט, 1889-1882

אלכמיסטר (אלכימיסטר) מאיר

תרמ"ט-תרס"א, 1901-1889

זינגר יוסף

תרס"א-תרס"ז, 1907-1901

מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק

תרס"ח-תרפ"ז, 1927-1908

סימן טוב רפאל

תרפ"ז, 1927

מלל נסים

תש"ט, 1949

זקס (זק"ש) וולף זאב

תרנ"ט-תרס"ב, 1902-1899