פיין בנימין

שנת לידה: תרכ"ד 1864

מקום לידה: רוסיה, פלך חרסון, שדה מנוחה

שנת עלייה:

שנת הגעה למושבה: תרמ"ב 1882

מקום מגורים במושבה:

עיסוק: איכר

שנת עזיבה:

לאן עזב:

שנת פטירה: תרס"ט 1909

מקום קבורה: ראשון לציון, ישן, גני אסתר

המייסד בנימין פיין נולד ברוסיה, פלך חרסון. עלה לארץ בשנת התרמ"ב, 1882, ונמנה עם מייסדי ראשון לציון. חתום על ספר התקנות הראשון. כורם ואיכר. חלוץ גידול האתרוגים במושבות. ביפו למד מהערבים את הטיפול בעצי האתרוג. הקים משתלה של לימונים מתוקים ונטעם על אדמתו ואף הרכיבם באתרוגים מובחרים. את המים להשקייתם הביא בחביות מן הבאר ובפח השקה את השתילים. משגדלו, התברר לאסונו שהאתרוג המורכב אינו כשר. עקר ונטע מחדש והפעם - שתילי אתרוגים. כדי לפתור את בעיות ההשקיה, לווה כספים והחל בכריית באר מים. את כל כספו ומרצו השקיע בענף וקיווה שיהודי התפוצות יעדיפו את אתרוגיו הכשרים, שגודלו במושבה עברית בארץ ישראל, על פני אתרוגים אחרים ואף הרב קוק ניסה לסייע לו בתעמולה אולם - לשווא. הענף נכשל וכספו וכוחותיו ירדו לטמיון. גם את צמח השרדון גידל בנימין פיין - צמח מסחרי ידוע באותם ימים (דמוי מברשת) אשר שימש לסריקת אריגי הצמר בעת אריגתם. מצמח זה הצליח לייצא כמות הגונה לאירופה. בנימין פיין נפטר בראשון לציון והובא לקבורה בבית הקברות הישן.