אברמוביץ זאב

שנת לידה: תר"ג 1843

מקום לידה: רוסיה, פלך קובנה, קרדאן

שנת עלייה: תרמ"ב 1882

שנת הגעה למושבה: תרמ"ב 1882

מקום מגורים במושבה:

עיסוק: כורם

שנת עזיבה:

לאן עזב:

שנת פטירה: תרע"א 1911

מקום קבורה: ראשון לציון, ישן, גני אסתר

המייסד זאב אברמוביץ נולד בקובנה, ליטא (אז רוסיה). בשנת התרמ"ב, 1882, עלה לארץ, הצטרף אל "ועד חלוצי יסוד המעלה" ונמנה עם מייסדי ראשון לציון. חתום על ספר התקנות הראשון. מן הראשונים שבנו לעצמם בית במושבה. בהיותו ברוסיה, קודם עלייתו לארץ, בעל בית חרושת לסריגה ובקי במסחר, יזם פנייה אל פקידות הברון בתזכיר מפורט ובו הצעה להקים גם כאן בית חרושת לסריגה אשר ישרת את המזרח כולו. פנייתו לא נענתה והוא זנח את הרעיון והתמסר לעיבוד כרמיו. במרתף ביתו הקים יקב פרימיטיבי לתעשיית יין נוסח ירושלים. הכנת הדגל העברי הראשון נקשרת אל ביתו של זאב אברמוביץ. לפי גרסה זו, בבית זה הוכן הדגל על גב טליתו. אולם, קיימת גרסה שנייה אשר מתועדת בכתובים: במכתבו השני של ישראל בלקינד אל דובנוב משנת התרמ"ה, 1885, מעיד בלקינד שהוא, יחד עם פאני מאירוביץ, בתו של זאב אברמוביץ, הם אשר הכינו את הדגל ("מימים ראשונים", ירחון לדברי התחיה בישראל, העורך א' דרויאנוב, כרך א' עמ' 41-40). לזכותו של זאב אברמוביץ פעילות ציבורית במושבה: חבר הוועד השני בשנת התרמ"ג, 1883, ושוב חבר הוועד בשנת התר"ס, 1902; במשך שנים כיהן כגזבר הוועד; בראשיתו של הלימוד שהתנהל במושבה, העמיד את ביתו כמקום ללימודן של הבנות; חתום על המכתב שנשלח בתרמ"ג, 1883, אל הברון רוטשילד (באמצעות ארלנגר) ובו תיאור מצבם הקשה של המתיישבים. המייסד זאב אברמוביץ נפטר בראשון לציון והובא לקברות בבית הקברות הישן.