טופורובסקי יצחק ליב

שנת לידה: תר"כ 1860

מקום לידה: רוסיה, יקטרינוסלב

שנת עלייה: תרל"ט 1879

שנת הגעה למושבה: תרמ"ב 1882

מקום מגורים במושבה:

עיסוק: איכר, חרש ברזל

שנת עזיבה:

לאן עזב:

שנת פטירה: תרצ"ח 1938

מקום קבורה: ראשון לציון, ישן, גני אסתר

שייכות לקבוצות:
מייסדי ראשון-לציון

המייסד יצחק ליב טופורובסקי נולד ביקטרינוסלב, רוסיה. בן 16, בשנת התרל"ו, 1876, עזב את בית הוריו בדרכו לארץ דרך קושטא שבתורכיה, שם עבד כשוליה אצל נפח דודי נחושת. ממייסדי ראשון לציון, צעיר המתיישבים הראשונים על אדמות המושבה. איכר וחרש ברזל. כנפח של המושבה הצעירה, ביצע את עבודות הנפחות והמסגרות הראשונות. גם ערבים מהסביבה הביאו אליו את כלי עבודתם לתיקון ואת בהמות העבודה - לפרזול. עם הזמן נעשה מומחה לריפוי בהמות ולקניית בקר. כאשר נתקלו חופרי הבאר שבתחתית הגבעה במושבה, בשכבת סלע, התקין עבורם טופורובסקי מפסלת ברזל חזקה על המקדח ששלח הברון, מה שאיפשר את המשך החפירה. במשך תקופה מסוימת היה המכונן הראשי של המסגרייה שביקב. ביחד עם אחרים (אשר לוין ושמואל אוסטשינסקי) גאל קרקעות. ניגן בחצוצרה בתזמורת המושבה. הקים את הראינוע הראשון בארץ כשכל בני משפחתו מסייעים בהפעלתו. גולת הכותרת של פעולותיו הייתה מחרשת הברזל שהתקין. הייתה זו לראשונה בארץ מחרשה המותאמת לטיב הקרקע ולצורכי העבודה החקלאית בארץ, עשויה כולה ברזל ומאפשרת לחרוש בעזרת סוס אחד בלבד. גם המצאות נוספות היו לו, ביניהן "משחזה אוטומטית" להשחזת החרמשים. בית המלאכה שלו הפך להיות בית אולפנה לחרשי מתכת צעירים וביתו - מעין "בית עולים" פרטי שבו מצאו הבאים מקלט ראשון ועבודה. רבים גם הכתירו אותו כבורר בסכסוכיהם ואף מינוהו אפוטרופוס על יורשיהם ועל רכושם. נמנה עם מייסדי הכורמות בארץ. יצחק לייב טופורובסקי נפטר בראשון לציון והובא לקבורה בבית הקברות הישן.

מספרים ש...

יצחק ליב טופורובסקי רכב על סוסו באחד הלילות מיפו לראשון לציון ובכיסיו סכום כסף גדול עבור חקלאי המושבה. ברגע מסוים שמע שרוכבים אחריו וחשש שמא מתכוונים לשדוד אותו. כדי להציל את הכסף, שהיה נחוץ לאיכרים למחייתם, זרק את עצמו בין שיחי הצבר. הסוס המשיך בלעדיו והגיע למושבה. יצחק ליב חולץ והובא לביתו. כל הלילה עמלו על גופו כדי לשלוף את הקוצים מגופו...