צ'רנוב יצחק

שנת לידה: תרכ"א 1861

מקום לידה: רוסיה, חרקוב

שנת עלייה: תרמ"ד 1884

שנת הגעה למושבה: תרמ"ד 1884

מקום מגורים במושבה:

עיסוק: איכר

שנת עזיבה:

לאן עזב:

שנת פטירה: תרצ"ו 1935

מקום קבורה: ראשון לציון, ישן, גני אסתר

יצחק צ'רנוב נולד בחרקוב, רוסיה. קיבל חינוך מסורתי וכללי. כחבר בתנועת "חובבי ציון", החליט לעלות לארץ (תרמ"ב, 1882) ובקונסטינופול, תורכיה, הצטרף אל קבוצת הבילויים בדרכם לארץ. יחד אתם עבד במקוה ישראל ובהמשך, התיישב בראשון לציון והיה לאיכר. עסק גם במסחר-הביא מלבנון ומתורכיה חביות של דגים מלוחים. במושבה, השתתף בחפירת הבאר הראשונה. חתום על ספר התקנות השני. חתום על המכתב שנשלח אל הברון רוטשילד ובו בקשה להסיר את הבמה שנבנתה בבית הכנסת עבור פקידי הברון. בתקופת מחתרת ניל"י, הסתיר בחצרו את חברי ניל"י, בני משפחת בלקינד.

מקורות

רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם, (רשימת "אזרח" בעל אחוזה), תרס"א, 1901, ארכיון המוזיאון, 1.02.2.1-1
מרשם תושבים, (לויטה), תרפ"ו-תרפ"ז,1926 -1927, ארכיון המוזיאון, 1.02.2.1-6
ראיונות עם צאצאים, תיקי משפחות, "אלבום המשפחות", במוזאון