בקר משה

שנת לידה: תרל"ז 1877

מקום לידה:

שנת עלייה: תרס"ז 1907

שנת הגעה למושבה: תרס"ט 1909

מקום מגורים במושבה: בית יודילוביץ ד.

עיסוק: איכר

שנת עזיבה:

לאן עזב:

שנת פטירה: תש"ו 1946

מקום קבורה:

שייכות לקבוצות:

משה בקר נולד בווילנה. ניהל שם בית אבות. חבר ב"פועלי ציון". רב ותלמיד חכם. בשנת התרס"ז, 1907, עלה לארץ עם משפחתו ופנה להתיישבות. בהר טוב, שהייתה מיושבת ביהודים בולגריים אשר רכשו מהמסיון את המושבה ערטוף, היה מופקד על חוותו של יצחק ליב גולדברג. כאן ניהל את "ספר העדר" הראשון במטרה להשביח את הבקר ולהעלות את תנובת החלב. משק הבקר שניהל היה כה ידוע עד כי אפילו במקוה ישראל קנו את עגלותיו. כמו כן, עשה ניסיונות בגידול כותנה במג'דלה שעל גדות הכנרת ועיבד את הקרקעות של אבו שושה ליד גזר. בשנת התרס"ט, 1909, התיישב משה בקר בראשון לציון. את אדמתו קיבל מיצחק לייב גולדברג (עליו כתב גרשון גרא את ספרו "הנדיב הלא ידוע). לזכותו פעילות ציבורית: חבר בוועד בית הספר בשנים התרפ"א-התרצ"ט, 1939-1921; חבר בוועד המושבה בשנת התרפ"ב, 1922; חבר הוועד החקלאי בשנים התרפ"ו-התרצ"ב, 1932-1926; כיהן כראש המוסד השיפוטי במושבה, מוסד אשר נקרא "בית משפט השלום העברי בראשון לציון".

מקורות

רשימת תושבים בלתי קבועים, תרע"א, 1911. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (3)
מרשם תושבים, תרפ"ד-תרפ"ה, 1924- 1925. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (5).
מרשם תושבים, תרפ"ו-תרפ"ז,1926 -1927. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (6).
תיעוד בעל-פה. ארכיון המוזיאון.