יודלביץ ראובן

שנת לידה: תרכ"ב 1862

מקום לידה: רוסיה, קרמנצ'וג

שנת עלייה: תרמ"ב 1882

שנת הגעה למושבה: תרמ"ב 1882

מקום מגורים במושבה:

עיסוק: איכר, כורם, מייסד

שנת עזיבה: תרפ"ז 1927

לאן עזב: תל אביב

שנת פטירה: תרצ"ג 1933

מקום קבורה: ראשון לציון, ישן, גני אסתר

המייסד ראובן יודלביץ נולד בקרמנצ'וג, רוסיה. יחד עם בני קרמנצ'וג נוספים, נמנה עם שולחיו של זלמן דוד ליבונטין לארץ ישראל כדי להכין את הרקע להקמת קולוניה (מושבה). בשנת התרמ"ב, 1882, עלה לארץ באותה אנייה שבה הפליגו גם חלק מחברי ביל"ו. בנדיבות לבו, סייע להם בכספו כאשר כל כספם נגנב מהם. ביפו, הצטרף לוועד חלוצי יסוד המעלה, קנה מצבי ליבונטין חלקת אדמה והיה לאחד ממייסדי ראשון לציון. ראובן יודלביץ נמנה עם "הליברלים" במושבה, קרי תומכי הבילויים. לקח חלק פעיל בחיי המושבה: חתום על ספר התקנות הראשון; ממונה על סדרי המושבה החיצוניים; מפקח על הסדר והניקיון ברחובות המושבה לרווחתם של המתיישבים; חתום על הפנייה לברון רוטשילד בבקשת עזרה וכן על הפנייה אל הפקיד חזן בבקשה לבטל בבית הכנסת את הבמה שנבנתה עבור פקידי הברון; ממייסדי האגודה הספרותית "ערבי קריאה". ביתו היה למרכז לחובבי שירה ונגינה. ראובן יודלביץ השתתף בבניין העיר תל-אביב ואחרי 45 שנות פעילות במושבתו ראשון לציון עבר להתגורר בעיר החדשה. משנפטר, הובא לקבורה בבית הקברות הישן בראשון לציון.