עראקי (הרב שלום בן פנחס) שלום חבקוק

שנת לידה: תרכ"א 1861

מקום לידה:

שנת עלייה: תר"g 1909

שנת הגעה למושבה: תר"ע 1909

מקום מגורים במושבה:

עיסוק: פועל חקלאי, שוחט/שוחט ובודק, שו"ב (שוחט ובודק)

שנת עזיבה:

לאן עזב:

שנת פטירה: תש"ב 1941

מקום קבורה: ראשון לציון, ישן, גני אסתר

עראקי (הרב שלום בן פנחס) שלום חבקוק

סמכא עראקי

בת זוג נוספת

הרב שלום חבקוק עראקי, יליד תימן, מנהיג רוחני וממארגני העלייה הגדולה מצפון תימן שהגיעה לארץ בשנת תרס"ט, 1909. מסופר שבעיר הנמל עדן, מימן לאנשים חסרי יכולת את ההפלגה באנייה וכן גם מימן לאנשים את המשך הנסיעה מפורט סעיד ליפו. בארץ עבד בכרמי השקדים והענבים ובהמשך, היה לשוחט של ועד המושבה ולרב העדה התימנית. היה מקדש נישואים ומוהל. בשנים תרפ"א-תרפ"ב, 1922-1921, היה חבר בוועד המושבה. מאוחר יותר פרש מתפקידיו ויחד עם אחיו שלמה התמסרו לעבודת האדמה באדמותיהם.

מספרים ש...

משהוטל בארץ איסור על השחיטה של העדה התימנית, פנו הרב חבקוקת עראקי והרב טביב טביב ("טביב הזקן") אל הרב הראשי, אברהם יצחק הכהן קוק, הוכיחו בפניו את בקיאותם בהלכות שחיטה ואף הציגו לו את סכיני השחיטה. בזכות המפגש הזה הותרה השחיטה מחדש.

מקורות

רשימת תושבים בלתי קבועים, תרע"א, 1911, ארכיון המוזיאון, 1.02.2.1-3
שכונות שיבת ציון ונוה ציון, ארכיון המוזיאון, 2.02.11