היסמן שרגא פיבל

שנת לידה:

מקום לידה: אוקראינה, ניקולייב

שנת עלייה: תרמ"ב 1882

שנת הגעה למושבה: תרמ"ב 1882

מקום מגורים במושבה:

עיסוק: כורם

שנת עזיבה: תרמ"ו 1886

לאן עזב: ירושלים

שנת פטירה: תרס"ז 1907

מקום קבורה: ירושלים, הר הזיתים

ילדים:
המייסד שרא פייבל היסמן נולד בניקולייב, אוקראינה. בהשפעתו של צבי לבונטין, עלה לארץ בשנת התרמ"ב,1882, הצטרף אל "ועד חלוצי יסוד המעלה"ונמנה עם מייסדי ראשון לציון. חתום על ספר התקנות הראשון. יחד עם ראשוני המתיישבים, הקים את אוהלו על הגגבעה ושם בנה את ביתו. היה זה הבית השני שנבנה במושבה ובו שכן ה"חדר" הראשוןאשר שימש גם כבית כנסת וגם כעין בית ועד ומקום לקבלת אורחים רשמיים שהגיעו לביקור במושבה. הבית עדיין עומד על תלו, מיועד לשימור ויהווה חלק מקריית המוזיאון ההיסטורי של ראשון לציון. הכורם היסמן נמנה עם שלושת הראשונים מבין המייסדים שניסו לנטוע גפנים ואשר בעקבותיהם נטעו גם כל האחרים כרמים. במסגרת פעילותו הציבורית, היה שרגא פייבל היסמן חבר בוועד המושבה הראשון בשנים התרמ"ב-התרמ"ג, 1882-1883. בהמשך , היה היסמן אחד משבעה חברים שנבחרו כדי להוציא לפועל את ענייני המושבה ואשר נקראו בשם "זטה"-ז' טובי העיר. בתפקידו כחבר הועד, נבחר היסמן לרשום את כל המכתבים הנכנסים והיוצאים כדי להשגיח שלא יאבדו. בידיו הופקדו הפרטיכלים הראשיים והוא קבל את התואר "ארחי וואריוס תמידי". בזמן הסכסוך עם פקידי הברון, משנגזר על חברו יוסף פינברג לעזוב את המושבה, מכר גם הוא את נחלתו ועזב לירושלים, שם הפך לחרדי והתרחק מחיי העולם הזה עד לפטירתו בגיל של "זקנה מופלגת".

מקורות

תיקי אתר, ארכיון המוזיאון- חדר עיון ארכיון