איתור אישיות והצלבת נתונים

מ- עד
מ- עד
מ- עד
מ- עד
מ- עד

לקבלת האישיות המבוקשת, יש להקליד שם משפחה או שם פרטי או את שניהם – חלקי או מלא – וללחוץ על "חיפוש". אם השם אינו מתקבל, יש לנסות צורות כתיב נוספות שלו. אם הכתיב המדויק אינו ידוע, ניתן לקבל את רשימת כל השמות (משפחה או פרטיים) המתחילים בכל אות.

הצלבת נתונים מאפשרת לקבל את רשימת האנשים הנכללים בנתון או בנתונים המבוקשים. לדוגמה, בהקלדת שנת לידה מסוימת ומקום קבורה מסוים ובלחיצה על חיפוש, תתקבל רשימת כל האנשים השייכים לנתונים הללו. אפשר להצליב בין כל הנתונים הרשומים. בחלק מהנתונים קיימת רשימה שמתוכה יש לבחור את הנתון המבוקש.